Home Welkom

Heb je regelmatig het gevoel achter de feiten aan te lopen? Of ben je bang het overzicht te verliezen? Misschien ben je nieuwsgierig naar Mindfulness, maar weet je niet waar je de tijd vandaan moet halen om een 8-weekse training te volgen. Alba-Chiara biedt je de oplossing in de vorm van een individuele Mindfulness training bij je thuis in ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en omgeving. Op een tijdstip dat jou het beste uitkomt. In een vertrouwde setting laat ik je kennismaken met Mindfulness oefeningen, zodat je ervaart dat Mindfulness een positieve invloed heeft op je dagelijkse drukke leven.

Over Alba-Chiara Meer over ons

Over Mindfulness Wat we doen

Tarieven Trainingen en prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Contact

Meer weten over Mindfulness?

Neem gerust contact met me op.


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder dossiernummer: 55845096
Disclaimer

Boeken Leesvoer!

Heb je zin om meer te lezen over Mindfulness?

Dit zijn echte aanraders!

Inspiratie

Optimisme is leven vanuit het geloof dat alles mogelijk en haalbaar is.

 

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.mindfulnessvoordrukkemoeders.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de mindfulnessvoordrukkemoeders -website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De houder van deze website aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het inschrijven voor een cursus. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bedankt

Bedankt voor uw bericht.

Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


KvK: 55845096
Disclaimer